Корично изображение Книга

Vladimir Ilyich Lenin : a biography /

Основен автор: Pospelov, P.N.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Moscow Progress Publishers 1966
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK254.L4 M74213 1966