Корично изображение Книга

Racism and sexism in corporate life : changing values in American business /

Основен автор: Fernandez, John P.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Lexington Lexington Books 1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5500.3.U54 F474 1981