Корично изображение Книга

The romance of Tristram and Ysolt.

Други автори: Loomis, Roger Sherman, 1887-1966.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Dutton 1967, c1951
Издание: New rev. ed
Серия: A Dutton paperback ; D201
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PQ1538 .A3 1967