Корично изображение Книга

Uncertainty in research, management, and new product development /

Основен автор: Hainer, Raymond M.
Други автори: Kingsbury, Sherman., Gleicher, David B.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Reinhold Publishing Corporation c1967
Серия: Little (Arthur D.) inc
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD20.3 .U9 1967