Корично изображение Книга

Basic statistics for business and economics /

Основен автор: Hoel, Paul Gerhard, 1905-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York John Wiley & Sons, Inc. 1977
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA29 .H66 1977