Корично изображение Книга

I/O psychology in action : exercises to accompany Applied Industrial/Organizational psychology /

Основен автор: Aamodt, Michael G.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont Wadsworth Publishing Company 1991
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5548.4 .A17 1991