Корично изображение Книга

Hospitality management : avoiding legal pitfalls /

Основен автор: McConnell, Jon Patrick, 1928-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston [Mass] Cahners Books c1976
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: KF2042.H6 M32 1976