Корично изображение Книга

The dark side of families : current family violence research /

Основен автор: Finkelhor, David.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Newbury Park Sage Publications, Inc. 1983
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HQ809.3.U5 D37 1983