Корично изображение Книга

A short history of the United States.

Основен автор: Nevins, Allan, 1890-1971.
Други автори: Commager, Henry Steele, 1902-1998
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York A. A. Knopf 1966
Издание: 5th ed., rev. and enl
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E178 .N44 1966