Корично изображение Книга

Paradigms of philosophizing : Second Intenational [sic] Conference on Philosophy and Culture : August 10-15, 1995, St. Petersburg, Russia /

Автор-организация: International Conference on Philosophy and Culture Saint Petersburg, Russia), Filosofsko-kul4turologicheskii issledovatel4skii tsentr "Eidos.".
Други автори: Moreva, L. M.
Формат: Книга
Език: Russian
Публикувано: Sankt-Peterburg : Filosofkso-kul4turologicheskii issledovatel4skii tsentr "EIDOS", <1995- >
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B29 .I56 1995