Корично изображение Книга

Living images : film comment and criticism /

Основен автор: Kauffmann, Stanley, 1916-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper & Row, Publishers 1975
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1994 .K32 1975