Корично изображение Книга

Readings in social psychology /

Основен автор: Maccoby, Eleanor E., 1917-
Автор-организации: The Society for the Psychological Study of Social Issues.
Други автори: Newcomb, Theodore M., Hartley, Eugene L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Holt, Rinehart and Winston 1958
Издание: 3rd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM251 .S685 1958