Корично изображение Книга

Paintings of the world's great galleries :

Основен автор: Bilzer, Bert.
Други автори: Boekhoff, Herman.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Frederick A. Praeger, Publisher
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Large ND1170 .B513 1970