Корично изображение Книга

Principles of neuroanatomy /

Основен автор: Angevine, Jay B.
Други автори: Cotman, Carl W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Oxford University Press 1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QM451 .A53 1981