Корично изображение Книга

Dialectic of Change /

Основен автор: Kagarlitsky, Boris, 1958-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Blackwell Publishers 1989
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK288 .K34 1989