Корично изображение Книга

Hard news : women in broadcast journalism /

Основен автор: Hosley, David H.
Други автори: Yamada, Gayle K.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Greenwood Press, 1987.
Серия: Contributions in women's studies no. 85
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4888.B74 H67 1987