Корично изображение Книга

Revisionism, essays on the history of Marxist ideas/

Основен автор: Labedz, Leopold, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York: Praeger [1962]
Серия: Library of international studies, v.1
Praeger publications in Russian history and world communism, no.102
Books that matter
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HX40 .L14 1962