Корично изображение Книга

Sumer and the Sumerians /

Основен автор: Crawford, Harriet E. W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1991.
Предмети:
Онлайн достъп: Publisher description
Table of contents