Корично изображение Книга

Theodore Roosevelt : a profile /

Основен автор: Keller, Morton, (comp.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Hill and Wang [1967]
Издание: [1st ed.]
Серия: American profiles
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E757 .K27 1967