Корично изображение Книга

How to turn around a financially troubled company /

Основен автор: Kibel, H. Ronald
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : McGraw-Hill, c1982.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4026 .K46 1982