Корично изображение Книга

The lost civilization: the story of the classic Maya

Основен автор: Culbert, T. Patrick.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Harper & Row , [1974].
Серия: Harper's case studies in archaeology.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: F1435 .C82 1974