Корично изображение Книга

The Communist Party of the United States : from the Depression to World War II /

Основен автор: Ottanelli, Fraser M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New Brunswick : Rutgers University Press, c1991.
Предмети:
Подобни документи: Online version:: Communist Party of the United States.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JK2391.C5 O78 1991