Корично изображение Книга

The American Communist Party : a critical history, 1919-1957 /

Основен автор: Howe, Irving.
Други автори: Coser, Lewis A., 1913-2003, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston : Beacon Press, c1957
Серия: Franklin D. Roosevelt and the era of the New Deal.
Предмети:
Подобни документи: Online version:: American Communist Party.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JK2391.C5 H68 1957