Корично изображение Книга

The free-living lower invertebrates /

Основен автор: Bayer, Frederick M.
Други автори: Owre, Harding B. 1924- (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Macmillan, [1967, c1968].
Предмети:
Подобни документи: Online version:: Free-living lower invertebrates.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QL362 .B3 1968