Корично изображение Електронна книга

The Britannica guide to modern China : a comprehensive introduction to the world's new economic giant /

Други автори: Mirsky, Jonathan., Guerrero, Dorothy Grace M., Wood, Frances, 1948-
Формат: Електронна книга
Език: English
Публикувано: London : Robinson/Brittanica, 2008.
Серия: Britannica guide series.
Предмети:
Онлайн достъп: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=246869
Подобни документи: Print version:: Britannica guide to modern China.