Cover Image Book

Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език

Main Author: Попова, Мария
Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София БАН 1987
Subjects: