Корично изображение Книга

Български народни мерки /

Основен автор: Шарланова, Валентина
Други автори: Иванова, Цветелина (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Агенция ФДК, 2001.
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: III 207480
Налични ИФолк Сигнатура: 39-Sh37
Налични ИЛ Сигнатура: II6912
Налични ИИст Сигнатура: III 7933
Налични ИконИ Сигнатура: III13451
Налични ГИ Сигнатура: Sp192