Корично изображение Книга

Пътища и крайпътни съоръжения в Хемус : Принос към историческата география на древна Тракия /

Основен автор: Христов, Иван.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2002.
Предмети:
Провери в ИТ Сигнатура: