Корично изображение Книга

Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944) /

Основен автор: Ангелова, Росица Жечкова
Други автори: Папазова, Виолета
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2007.
Предмети:
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: NK-2-10299