Cover Image Book

Византия и славяните : Международен научен симпозиум посветен на 20-годишнината на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" , 12-14 май 2006 г. Софийски универсиет "Кл. Охридски" /

Corporate Authors: Международен научен симпозиум посветен на 20-годишнината на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" ,
Format: Book
Language: Bulgarian
French
Published: София : Унив. изд. Св. Климент Охридски,., 2006.
Series: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно - византийски проучвания "Иван Дуйчев" Т. 95
Subjects: