Корично изображение Списание

Извѣстия на Народния етнографски музей въ София /

Автор-организация: БАН. Етнографски институт с музей, Фонд Г. С. Раковски
Формат: Списание
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Придворна печатница, 1921-1943.
Предмети:
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: BM-I-4/7
BS-III-644
P-IV-130