Cover Image Book

Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през векове : Материали от Четвъртата нац. студ. конф. с междунар. участие ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 14-16 май 2009 г. /

Corporate Authors: Национална студентска конференция с международно участие "Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през векове"
Format: Book
Language: Bulgarian
English
Published: Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2010.
Subjects:
Check holdings at BAS Institute of Archaeology Call Number: