Published: От Т. 1 (1922/1923) (1921923) до Т. 7 (1927/1928) (1928).
Physical Description: 24 см.
Publication Frequency: годишник
Related Items: От т. 8 (1929/1930) (1930) до т. 25 (1946/1947) (1947) излиза под заглавие: Годишник на Софийския университет. Агрономолесовъден факултет.
От т. 26 (1947/1948) (1948) излиза под заглавие: Годишник на Софийския университет.