Cover Image Journal
Published: Т. 26 (1947/1948) (1948).
Physical Description: 24 см.
Publication Frequency: годишник
Related Items: От т. 27 (1948/1949) (1949) излиза под заглавие: Годишник на селскостопанска академия "Г. Димитров" : Агрономически факелтет.