Cover Image Book

Македонскиот идентитет низ историјата : Материјали од меѓународен научен собир одржан по повод 60 години од основањето на Институтот за национална историја, Скопје 10. окт. -12 окт. 2008 /

Corporate Authors: Институт за национална история (Скопие; Македония).
Other Authors: Чепреганов, Тодор (ред.)
Format: Book
Language: Macedonian
Published: Скопjе : Институт за национална историjа - Скопје, 2010.
Subjects:
Check holdings at BAS Institute of Balkan Studies Call Number: