Cover Image Book

Балканот и Русија: општото и специфичното во историскиот и културниот развиток : (Прилози од заедничкиот проект помеѓу Институтот за национална историја и Институтот за славистика при РАН) /

Corporate Authors: Институт за национална история (Скопие; Македония).
Other Authors: Ристовска-Јосифовска, Билјана (уред.)
Format: Book
Language: Macedonian
English
Published: Скопjе : Институт за национална историjа - Скопје, 2010.
Subjects:
Check holdings at BAS Institute of Balkan Studies Call Number: