Cover Image Article

Къмъ борбитѣ въ югозападна Македония (Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско) : По спомени на Лука Джеровъ, Георги попъ Христовъ, Ангелъ Андреевъ, Георги Папанчевъ и Лазаръ Димитровъ.

Format: Article
Language: Bulgarian
Published: София : Печатница Петър Глушковъ, 1926.
Series: Материяли за историята на македонското освободително движение ; Кн. 4
Subjects:
Available at BAS Central Library Call Number: IV-2143