Корично изображение Книга

Справочник по машинни модели на полупроводникови прибори /

Основен автор: Боянов, Йордан
Други автори: Шойкова, Елена Дикова, Христов, Марин Христов
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1983.
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: III 132048
Налични ИЯИЯЕ Сигнатура: CII 82