Корично изображение Книга

Новата националноосвободителна борба във Вардарска Македония 1944-1991 г. /

Основен автор: Гоцев, Димитър Георгиев
Автор-организации: Македонски научен институт (София)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Македонски научен институт - София, 1998.
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: III 202674