Корично изображение Книга

Grand schemes and nitty-gritty detail : Library PR that works /

Основен автор: Tuggle, Ann Montgomery
Други автори: Heller, Dawn Hansen
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood, CO : Libraries unlimited, 1987.
Налични ЦБ-БАН Сигнатура: MK 2093