Корично изображение Статия

Интервю с проф. Кирил Мишев - директор на Единния център за науката за земята и подготовка на кадри :

Основен автор: Мишев, Кирил член-кореспондент на БАН 1918-2005.
Формат: Статия
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1975.