Корично изображение Книга

Стоянъ Романски. България въ образитѣ на Феликсъ Каницъ :

Основен автор: Бобев, Димитър
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Министерство на народното просвѣщение, 1939.