Cover Image Book

Законъ по разни клонове за Министерството на вътрешните дела : Приетъ отъ Второто Обикновенно Народно Събрание и утвърденъ отъ Негово Височество съ Указъ подъ № 750.

Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София : Държавна печатница, 1881.
Available at BAS Institute of History Call Number: II-669