Корично изображение Книга

Автоматизация на проектирането и конструирането в електрониката : [Учебник за студентите от ТУ] /

Основен автор: Боянов, Йордан
Други автори: Райковска, Людмила Христова, Фурнаджиев, Васил Иванов
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1991.
Предмети: