Корично изображение Книга

Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език /

Основен автор: Попова, Мария Ганчева
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1987.
Предмети: