Корично изображение Книга

Електронни и полупроводникови прибори : Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София /

Основен автор: Боянов, Йордан
Други автори: Ямаков, Иван Яков, Шишков, Атанас Иванов (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1977
Налични СУ-УБ Централна библиотека Сигнатура: IIБн89719
Налични СУ-УБ Библиотека Физика Сигнатура: 621.38/II7932