Корично изображение Книга

Приложна електроника : (Учебник за студентите от специалността "Радиотехника" при Електротехнически институт) /

Основен автор: Боянов, Йордан
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1963
Издание: 2. прераб. изд.
Налични СУ-УБ Централна библиотека Сигнатура: IIБн55567
Налични СУ-УБ Библиотека Физика Сигнатура: II6461