Корично изображение Книга

Теория на електронните схеми : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] /

Основен автор: Боянов, Йордан
Други автори: Шойкова, Елена Дикова
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Техника, 1989
Издание: 2. прераб. изд.