Корично изображение Книга

[Илюстрован] пътеводител /

Рез. на рус., фр., нем. и англ. ез.

Автор-организации: Народен етнографски музей
Други автори: Колева, Ел. (състав.), Станев, Ив. (състав.), Добрева, Н. (състав.), Петров, Л. (състав.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1972.