Корично изображение Книга

Електронна схемотехника и микроелектроника / Т. 2.

Автор-организации: Научна сесия по случай Деня на радиото - 7 май София
Други автори: Боянов, Йордан Димитров (ред.), Златарев, Васил (ред.), Хубанов, Веселин Хр (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: 1973.